Цаг үеийн мэдээ

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэллээ.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан хууль болон дагаж мөрдөх журамтай танилцана уу.


АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ Шинэчилсэн найруулга


АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Хавсаргасан файл:

# Файлын нэр Харах
1 legalinfo_mn_-_АЖИЛЛАХ_ХҮЧНИЙ_ШИЛЖИЛТ_ХӨДӨЛГӨӨНИЙ_ТУХАЙ_(1).pdf
2 legalinfo_mn_-_АЖИЛЛАХ_ХҮЧНИЙ_ШИЛЖИЛТ_ХӨДӨЛГӨӨНИЙ_ТУХАЙ_ХУУЛЬ__ШИНЭЧИЛСЭН_НАЙРУУЛГА_-ИЙГ_ДАГАЖ_МӨРДӨХ_ЖУРМЫН_ТУХАЙ.pdf