Зөвөлгөө зөвлөмж

Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудад

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ дагуу бичиг баримтаа бүрдүүлэн  яаманд ирүүлнэ үү. 


Хавсаргасан файл:

# Файлын нэр Харах
1 legalinfo_mn_-_АЖИЛЛАХ_ХҮЧНИЙ_ШИЛЖИЛТ_ХӨДӨЛГӨӨНИЙ_ТУХАЙ_ХУУЛЬ__ШИНЭЧИЛСЭН_НАЙРУУЛГА_-ИЙГ_ДАГАЖ_МӨРДӨХ_ЖУРМЫН_ТУХАЙ.pdf