Цаг үеийн мэдээ

Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын анхааралд

Цахим системийн дараагийн шатны туршилт хийгдэж,  зуучлуулагч иргэний мэдээллийн сан үүсгэх, тодорхойлтын хүсэлтийг цахим системээр авах зэрэг ажил тус тус эхлүүлээд байна.  Иймд цаашид тус яам тодорхойлтын хүсэлтийг цаасан суурьт хэлбэрээр авахгүй болохыг анхаарна уу.

Зуучлуулагчийн мэдээллийн санд үндэслэн тодорхойлтын хүсэлтээ илгээнэ үү. 

Холбогдох мэдээллийг 263035 дугаарт холбогдон авна уу.