Цаг үеийн мэдээ

Сунгалтын хүсэлт илгээх аж ахуйн нэгж байгууллагын анхааралд

Цахим шилжилттэй холбогдуулан Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагын сунгалтын хүсэлтийг цахимаар авахаар шийдвэрлэсэн болно. Иймд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/66 тоот тушаалын хоёрдугаар хавсралтыг үндэслэн сунгалтын хүсэлтийг авахыг анхаарна уу.